Browsing Category

Top Game

Among Us bùng nổ nhưng vẫn chưa bằng Pokémon GO

Lượt tải xuống trên thiết bị di động của Among Us trong những tháng gần đây gần như bắt kịp với Pokémon GO vào năm 2016. Tuy nhiên, tựa InnerSloth không hoạt động tốt về tổng tài chính, trong khi Pokémon GO tiếp tục tỏa sáng ngay cả khi đã…