EverMerge 17/2 . Sota . Sotalopa . Người Lướt Game

0

[EverMerge 17/2 . Sota . Sotalopa . Người Lướt GameThông tin trò chơi:
Date : 17/2/2023
Tên game/app : EverMerge: Merge 3 Puzzle
Ngày phát hành : 4/5/2020
Nhà cung cấp : Big Fish Games
Đã tải xuống : 10.000.000+
Xuất xứ : 906 Alaskan Way Seattle, WA 98104 United States of America
Email : info@bigfishgames.com
Tải game/app :
Mua hàng trong ứng dụng : 10.000₫ – 2.550.000₫
Hệ thống cần dùng : Android 7.0 trở lên
# Trò chơi giải đố
# Hợp nhất
# Doanh thu hàng đầu Google Play

About Sota

Thank you
2023
Sota
Sotalopa
Chơi game ngày thường
Người Lướt Game

➪ Tags: #EverMerge #Sota #Sotalopa #Người #Lướt #Game

➪ Keyword: game 2 người,[vid_tags]

5/5 - (483 votes)
Leave a comment