Browsing Tag

aoe đế chế xanh

Cách bo nhà trong đế chế AOE

Bảng nhà trong Đế chế AOE rất quan trọng, nó giúp người chơi không bị đối thủ thao túng, có thời gian phát huy và kêu gọi quân phản công. Nếu bạn là một người chơi lâu năm thì có lẽ không còn xa lạ gì nữa, nhưng đối…