Nhà BM trong đế chế là gì? Khi nào cần xây và làm thế nào để xây nhà BM

0
Nhà cái chợ BM là điều kiện không thể thiếu trong game Đế chế. Nó không chỉ giúp bạn cải thiện tốc độ phát triển của nông dân… mà còn giúp bạn hỗ trợ đồng đội tốt hơn. Hãy cùng taimienphi.vn tìm hiểu thêm về nhà BM nhé

Tầm quan trọng của một số ngôi nhà khác trong Đế chế

* BA ngôi nhà trong đế chế
* Nhà BS trong đế chế
* Nhà BC trong đế chế
* Nhà BP trong đế chế
* Nhà BG trong đế chế
* Nhà BN trong đế chế
* Ngôi nhà BL trong đế chế
* Trở thành nhà trong đế chế
* BẰNG ngôi nhà trong đế chế
* Nhà BK trong đế chế

Nhà Chợ (Market) hay có đoạn phim ngắn BM vừa là điều kiện để ra đời, vừa để nâng cao số liệu thống kê của các đơn vị dân sự và quân đội. Nếu bạn không có nhà BM, bạn sẽ không thể nâng cấp lên gen 3 từ gen 2. Đối với các loại quân có bánh xe như: Shang, Assyrian … nếu bạn không nâng cấp bánh xe trong nhà BM, Tốc độ di chuyển của người nông dân sẽ không nhanh, bạn không thể có các bộ phận bánh xe ở xa như: Cung R, Sọc đơn …

Hãy tiếp tục bm on de che

Các bản nâng cấp có sẵn trên thị trường BM.

(1): Nâng cấp chặt gỗ: Nông dân chặt gỗ +1 hoặc +2 gỗ, Bắn cung +1 hoặc +2 đơn vị tầm xa (tùy thuộc vào số lượng nâng cấp)

(2) – Nâng cấp Đào đá – Nâng cấp tất cả đào đá, với quân đội cần cẩu. Đào đá nhanh hơn, nâng mọi thứ, nông dân phá chòi, phá thành nhanh hơn, đá công + 2

(3): Nâng cấp khai thác vàng: không tính thuế khi chuyển vàng cho đồng đội và khai thác vàng nhanh hơn

(4): Bánh xe nâng cấp: Nông dân di chuyển nhanh hơn + 30% tốc độ, Có cung R, Sọc đơn

(5): +75 reais khi canh tác (thời gian canh tác lâu hơn, ít cháy ruộng hơn khi bạn không chú ý)

Khi nào xây dựng và cách xây dựng BM

Khi nào xây nhà chợ BM

– Nhà BM là nhà có điều kiện đạt đến đời 3, đời 4 trong game đế chế.

– BM House để nâng cấp công nghệ cho nông dân, đơn vị quân đội

– Nhà BM giúp bạn chuyển thức ăn cho đồng đội.

Điều kiện xây dựng nhà chợ BM.

– Bạn cần 150 gỗ để xây dựng BM

https://game.tip.edu.vn/nha-cho-bm-trong-de-che-2535n
– Đến với Cuộc sống 2 (Thời đại đồ đồng)

Rate this post
Leave a comment